Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Stop Hemo

Αποστειρωμένο, βιοδραστικό, αιμοστατικό και επουλωτικό τραύματος.

Το μόνο αποστειρωμένο αιμοστατικό για όλες τις μικρές και μέσες αιμορραγίες.